کارگاه آموزشی آشنایی با سطوح فناوری TRL در مرکز رشد پژوهشکده شمال برگزار گردید

کارگاه آموزشی آشنایی با سطوح فناوری TRL در مرکز رشد پژوهشکده شمال برگزار گردید

کارگاه آموزشی آشنایی با سطوح فناوری TRL در مرکز رشد پژوهشکده شمال برگزار گردید

سطح آمادگی فناوری یا Technology Readiness Level)) TRL یک روشی است برای تعیین بلوغ فناوری و نحوه رسیدن به دانش فناوری و در نهایت تولید محصول فن آورانه، که برای هریک از سطوح فن اوری شاخص هایی تعریف شده است که بر اساس این شاخص ها فناوری ارزیابی می گردد. نظر به اهمیت موضوع برای فناوران و شرکت های دانش بنیان این دوره برای  آشنایی با سطوح فناوری جهت دانش بنیان شدن محصولات نوآورانه و نیز تجاری سازی و جذب سرمایه برگزار گردید.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *