ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری برای تامین نیازهای پژوهشی در امر توسعه و تسهیل تحقیقات پایه  و بالینی

استاندارد نمودن آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

ارائه سرویس‌های تخصصی و فوق تخصصی برای کمک به انجام طرح های تحقیقاتی در کلیه سطوح دانشگاهی اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجو و کارمندان در تمام مقاطع

بررسی نیازهای پژوهشی محققین شمال کشور در حوزه مرتبط کاری و ارائه راهکار لازم به منظور استفاده بهینه از پتانسیل آزمایشگاهی موجود با ست‌آپ روشهای نوین آزمایشگاهی