در صورتی که شخص توسط یک حیوان گاز گرفته شود باید زخم ها بلافاصله برای مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه با فشار آب و صابون شسته شود اگر صابون در دسترس نبود باید با فشار آب به تنهایی شسته شود این موثرترین کمک های اولیه بر علیه هاری می باشد زخم ها باید کاملاً در مراکز بهداشتی با الکل ۷۰ درصد یا بتادین شسته شود واکسن کزاز تزریق گردد زخم در صورت عمیق نبودن نباید بخیه گردد. اگر بستن زخم های بزرگ لازم باشد بخیه زدن باید پس از زدن ایمونوگلوبولین هاری به درون زخم انجام شود.

بخیه باید سست بوده و نباید از خروج خون و تخلیه زخم ممانعت کند ثابت شده که زدن بخیه ثانوی روی زخم ناشی از گازگرفتگی پیامد ظاهری بهتری نیز خواهد داشت.