گونه های  حیوانات موجود در مرکز:

Inbred C57BL/6 : پر مصرفترین سویه در میان موشهای Inbred است و اولین گونه ای است که توالی ژنوم آن مشخص شده است. در طیف گسترده ای از تحقیقات  مانند بیولوژی قلب و عروق، ایمونولوژی، بیماریهای التهابی، بیماریهای میکروبی، ژنتیک، دیابت و چاقی،بیولوژی تکوینی کاربرد دارد.

Inbred BALBc: موش BALBc یکی دیگر از موشهای پر مصرف در تحقیقات پزشکی و بیولوژی است. در تحقیقات سرطان کاربرد دارد. با استفاده از لاین سلولی 4T1 که از سلولهای سرطان پستان موش تهیه شده میتوان در این موشها  تومور زنوگرافت ایجاد کرد. این موشها در سنین بالا میتوانند بصورت خودبخودی به سرطانهای ریه و کلیه مبتلا شوند که این مسئله کاربرد آنها را در تحقیقات سرطان جذاب تر میکند.

از این موشها برای تحقیقات در زمینه بیماری مولتیپل اسکلروزیس نیز استفاده میشود. موشهای BALBcکه توسط ماده Proteolipid protein (PLP) ایمیونیزه شوند به یک فرم آتیپیک آنسفالومیلیت خودایمن تجربی  یا EAE(Experimental Autoimmune Encephalomyelitis)   مبتلا میشوند که از لحاظ پاتولوژیک شباهت زیادی به بیماری مولتیپل اسکلروزیس دارد.

این نژاد برای تولید آنتی بادیهای مونوکلونال کاربرد دارد. .این موشها در تحقیقات بیماریهای انگلی مانند لیشمانیوز احشایی (Visceral  leishmaniasis) و تریپانوزوما  نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.

 :Outbred NMRI این موشها در طیف گسترده ای از آزمایشات زیست شناسی و همچنین پزشکی مانند فارماکولوژی ، سم شناسی، تراتولوژی، فیزیولوژی و آزمایشات رفتاری استفاده میشوند. بیش از 30 درصد این حیوانات در سنین بالای 18 ماه این موشها بصورت خودبخودی مبتلا به بیماری گلومرونفریت (Glomerunephritis) میشوند.

Wistar rat: جونده ای به مراتب بزرگتر از موش میباشد که به دلیل همین سایز بزرگ میتوان از آن برای مدلهای جراحی استفاده کرد. رتهای مرکز outbred میباشند. از این حیوانات برای آزمایشات ژنتیک، نوروآناتومی، تغذیه، آندوکرینولوژی ، جنین شناسی و تراتولوژی استفاده میشود.