آزمایشگاه بیوشیمی پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران، برای آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان با تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی، اقدام به برگزاری کارگاه های دوره ای می نماید. هم چنین این مرکز آماده است در صورت تمایل امکانات آزمایشگاهی و دستگاهی خود را طی یک کارگاه اختصاصی مشترک بین بخشی با میزبانی این آزمایشگاه به اشتراک بگذارد. در صورت تمایل با ارسال درخواست کتبی به ریاست پژوهشکده، برنامه کارگاه توسط مدیریت مجموعه هماهنگ شده، به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.