مرکز رشد، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است، که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود. در ادبیات کارآفرینی، مراکز رشد، مراکزی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک مبتنی بر نوآوری و فناوری ایجاد و از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل می‌شوند. مرکز رشد با ایجاد دسترسی برابر برای گروه‌های مستعد به اطلاعات و مشاوره‌های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات با ارزش افزوده بالا، بر طبق استانداردهای جهانی و همچنین بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، انگیزه کار گروهی، تقویت و رقابت میان گروه‌ها شکل می‌گیرد.

تجربه نشان می‌دهد حمایت‌های مرکز رشد می‌تواند موجب کاهش ریسک راه اندازی و بالا بردن ضریب موفقیت مؤسسات نوپا و تقویت نقش مثبت آنان در کارآفرینی گردد. به طوری که آمار نشان می‌دهد بیش از 80% مؤسساتی که سال‌های ابتدایی فعالیت خود را در مرکز رشد مستقر بوده‌اند، با موفقیت ادامه حیات داده‌اند و 75 % موسسات تازه تأسیس که از حضور در یک مرکز رشد بی‌بهره بوده‌اند، شکست خورده‌اند.

مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران در سال 1391 با مجوز شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت خود را در محور های حوزه سلامت آغاز نمود.