تشخیص موارد مشکوک به هاری در نمونه های ارسالی
در بیشتر نواحی دنیا هنوز هم تشخیص بیماری هاری بر اساس علائم بالینی در انسان و حیوان انجام می شود. تشخیص آزمایشگاهی بیماری هاری با استفاده از بافت ها و برخی ترشحات چون بزاق و اشک چشم مبتلایان انجام می گیرد، ولی باید به خاطر داشت مهمترین بافت جهت تشخیص، بافت های عصبی و به ویژه مغز می باشد. استفاده از هر یک از بافت ها بستگی به روش ها و تکنیک های تشخیصی و توانائی لابراتوار و همچنین زمان اخذ نمونه ( قبل و بعد از مرگ) از مبتلایان دارد. بخش هاری آمل به دو صورت نمونه های مغزی را از استانهای شمالی کشور ( اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان) دریافت می کند:

الف) دریافت نمونه سر کامل مشکوک به هاری
ب) دریافت نمونه بافت مغز توسط کیت مخصوص ارسال نمونه هاری
نمونه های دریافتی به طرق فوق توسط روش پادتن درخشان (Fluorescent Antibody Technique ) که روش استاندارد و طلائی تشخیص هاری می باشد بررسی می شوند.
ج) تکنیک تلقیح به موشهای آزمایشگاهی (MIT)
همچنین در این بخش جمع آوری و تهیه اطلاعات پیرامون روند بیماری هاری شامل تعداد افراد مورد گزش، تعداد افراد درمان شده بر علیه هاری، ، نوع حیوانات گزنده و ... بعلاوه اطلاعات فوق در مورد هاری حیوانی نیز تهیه و از طریق انستیتوپاستور تهران به سازمان WHO ارسال می گردد.