کلیه حیوانات خونگرم پستاندار چه وحشی و چه اهلی اعم از گوشت خوار ـ علف خوار ـ جوندگان (خفاش، راسو، سگ ، گاو، شتر، شغال و ... ) به این بیماری حساس می باشند.

مخزن اصلی هاری در ایران گوشت خواران وحشی خصوصا گرگ ها و شغال ها می باشند. به طوری که اولین نمونه هاری در ایران در گرگ ها مشاهده شد. پس از ابتلای این گوشت خواران وحشی در طبیعت این حیوانات با آلوده کردن سگ ها و حیوانات اهلی آنها را به هاری مبتلا خواهند نمود.

در ایران ٦٧٪ موارد ابتلا به هاری در سگ و سپس در گرگ و دیگر حیوانات مشاهده می شود

روند سالانه حیوان‌گزیدگی در ایران رو به افزایش است؛ به‌طوری‌که در 100000 نفر جمعیت، این میزان از 1/35 مورد به 151 مورد رسیده ‌است. براساس بررسی‌های آماری در استان‌هـای مختلف، بیش از 85% از مـوارد حیـوان‌گزیدگی تـوسط سگ اتفاق ‌می‌افتد که بیشتر این موارد به سگ‌های خانگی و سگ گله اختصاص‌ دارد و متأسفانه ‌علت اصلی آن، عدم قلاده‌ گذاری‌ است.