هاری در انسان علائم و نشانه هایی دارد که در حیوانات پستاندار خون گرم هم می تواند مشترک باشد. 

درد یا خارش در قسمت زخم گاز گرفتگی در ۸۰ درصد از موارد، تب، بی قراری و سردرد به مدت دو تا چهار روز، ترس از آب، عدم تحمل صدا،  تابش نور،  جریان هوا،  ترس از قریب الوقوع بودن مرگ،  خشم و تحریک پذیری و افسردگی، فعالیت شدید، در فاز بعد از صرف نگاه کردن به آب ممکن است باعث اسپاسم هایی در ناحیه گردن و گلو شود، به طور معمول طول مدت بیماری دو تا سه روز می باشد ولی ممکن است تحت مراقبت های شدید ۵ تا ۶ روز به طول بیانجامد.