پذیرش همکار

همکار طرح

کارآموز

ساعت کاری

ساعت کاری آزمایشگاه:  از شنبه تا چهارشنبه همه روزه از 7:30 صبح لغایت 14:30 میباشد.

اطلاعات تماس:

علی اصغر احمدی   a_ahmadi@pasteur.ac.ir و Ahmadi.pasteur@gmail.com

تلفن تماس   +98 11 4319 8067-8  داخلی 201

سعید کاوسیان

 رمضان بهزادی

 صادق خیری